Vi hörs! – Ungdomsforum


ett digitalt forum för ungdomar
(15-30 år)


datum: 7 & 8 november 2020.
plats: din lokalförening!

På forumet kommer vi prata om vad som är viktigt för oss.

tider och program kommer.

Inbjudan till VI HÖRS

Arbetet med forumet

Vid årsskiftet började Klippan och Uppsala arbetet med forumet.
I båda lokalföreningarna finns det en arbetsgrupp
som tar fram innehållet och formen.

Deltagarna ansvarar över allt från egna punkter
till plats för forumet samt fester och middagar.

På bloggarna kommer ni att kunna läsa mer om arbetet med ungdomsforumet.

Vill er lokalförening vara med?

Kontakta:
elin.bonnier@fub.se