Relationer

Vad är relationer?

vän, Pictogram.ovänner, Pictogram.

Relationer kan se ut på många sätt.
På den här sidan lägger vi upp metoder
som man kan använda för att prata om
Till exempel vänskap, familj och kärlek.

Föräldraskap

Vad är en förälder?
En förälder är en person som har ett barn.
Ibland finns det en förälder.
Ibland finns det två eller fler.

Vad du behöver förbereda innan:

  • Skriv ut PDF-filerna med bilder och frågor.
  • Läs igenom hela metoden när du börjar.

När ni börjar:

Börja med att prata om bilderna i första PDF-filen.
Ställ sedan frågorna till deltagarna.
Lyssna på det deltagarna säger och ställ följdfrågor.