Schema för ungdomsträffar

11 November – 16:00 – 17:00


19 November – 17:00 – 18:30


23 November – 16:00 – 17:00


25 November – 17:00 – 18:30