Lokalföreningar

Volymen på max är FUB:s ungdomsnätverk
Just nu finns vi i två av FUB:s lokalföreningar.

Nätverket finns i FUB Uppsala och i FUB Klippan/Åstorp

Vill du att din lokalförening ska vara med i Volymen på max?

Kontakta projektledare Kelly Werner
mailadress: kelly.werner@fub.se