Internet och sociala medier

Vad är sociala medier?

internet, Pictogram.datatek, Pictogram.

Sociala medier är sidor eller appar på internet.
Några exempel på sociala medier är YouTube,
Snapchat, Instagram, Facebook och TikTok.

Längst ned på denna sida länkar vi till projekten
som vi nämner i metoderna.

Samtalskort

Vad du behöver förbereda innan:

  • Kontakta Projekt I.D för att köpa deras samtalskort
    eller
  • Använd de digitala korten på deras hemsida
  • Använd en mobil, surfplatta eller dator i så fall

När ni börjar:

Om ni använder kortleken börjar ni
med att lägga ut alla korten på bordet.
Dra sedan ett kort i taget och låt gruppen diskutera
frågan eller påståendet som står på kortet.

Om ni använder hemsidan börjar ni
med att ta upp hemsidan på mobilen, surfplattan eller datorn.
Sen trycker eller sveper ni på ett kort för att läsa frågan.

Tips: Det kan vara bra att välja ut
några extra viktiga kort innan träffen börjar,
om ni inte kommer hinna gå igenom hela korthögen.

Projekt I.D

Projekt I.D var ett projekt som jobbade med
att stärka unga med intellektuell funktionsnedsättning
i att använda internet och sociala medier.
De tog fram samtalskort som man kan använda
för att prata om hur man kan använda sociala medier
på ett säkert, roligt och utvecklande sätt.