HBTQ

Vad är HBTQ?

transperson, Pictogram.homosexuell, Pictogram.

HBTQ står för homosexuell, bisexuell, trans och queer.
I Volymen på Max har vi pratat om HBTQ på många sätt.

Längst ned på denna sida länkar vi till projekten
som vi nämner i metoderna.

HBTQ-spelet

Vad du behöver förbereda innan:

  • Skriv ut PDF-filen nedan och klipp ut korten
  • Läs igenom definitionerna på RFSL Ungdoms ordlista,
    eller i HBTQ-handboken för att kunna förklara mer under träffen

När ni börjar:

Lägg ut alla korten på ett bord med texten upp.
På varje kort står det antingen ett ord eller en beskrivning.
Spelet går ut på att para ihop rätt ord med rätt beskrivning.
Man kan spela individuellt, i helgrupp, eller i mindre grupper.
Om ni spelar i grupp kan ni turas om med att dra ett kort och läsa.

Tips:
Det är bra om samtalsledaren sitter med och förklarar
när någon inte förstår vad ett ord eller en beskrivning betyder.

HBTQ-handboken

I HBTQ-handboken står det information om hur man kan prata om HBTQ
om man har en intellektuell funktionsnedsättning.
De har till exempel olika metoder och en lättläst ordlista.
HBTQ-handboken är en text som skrevs under Funkisprojektet.
Funkisprojektet gjordes av RFSL och RFSL Stockholm 2014-2017.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för
HBTQ-personers rättigheter i Sverige.
På sin hemsida har de en ordlista som vi har använt.