Volymen på max, logotyp.

Deltagande, engagemang och organisering i en ny tid!

Välkommen till Volymen på max webbplats!

hej, Pictogram.information, Pictogram.

Volymen på max är ett ungdomsprojekt.
I Volymen på max ska vi starta ungdomsgrupper.
Ungdomsgrupperna är till för ungdomar
som går eller har gått i särskolan.

Ungdomsgrupperna finns i
FUB Uppsala och FUB Klippan/Åstorp.
Vi hoppas att vi snart kommer att
finnas på fler ställen i landet.

I ungdomsgrupperna ska vi lära oss
om hur man gör sin röst hörd.
Vi kommer prata om viktiga ämnen.
Till exempel jämställdhet och rättigheter.


VOLYMEN PÅ MAX BETYDER
ATT GE JÄRNET!


VOLYMEN PÅ MAX BETYDER
ATT TA PLATS


OCH ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD!

brev, Pictogram.telefon, Pictogram.

Om du har frågor om projektet kan du
kontakta projektledare Kelly Werner.
Mailadress kelly.werner@fub.se
Telefon: 070 – 458 45 51