Volymen på max, logotyp.

Deltagande, engagemang och organisering i en ny tid!

Välkommen till
Volymen på max!

hej, Pictogram.information, Pictogram.

Volymen på max är FUB:s nätverk för unga.
I Volymen på max startar vi ungdomsgrupper.
Ungdomsgrupperna är till för ungdomar
som går eller har gått i särskolan.

I ungdomsgrupperna lär vi oss
om hur man gör sin röst hörd.
Vi pratar om viktiga ämnen.
Till exempel jämställdhet och rättigheter.
Du hittar fler teman i vår metodbank.

Ungdomsgrupperna finns i
FUB Uppsala
FUB Klippan/Åstorp

Vill din lokalförening starta en
Volymen på Max grupp klicka här eller
ta kontakt med projektledare Elin Bonnier.


VOLYMEN PÅ MAX BETYDER
ATT GE JÄRNET!


VOLYMEN PÅ MAX BETYDER
ATT TA PLATS


OCH ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD!

brev, Pictogram.telefon, Pictogram.

Har du frågor om Volymen på max i din kommun?

Gå in på sidan lokalföreningar.
Där hittar du kontaktuppgifter till alla lokalföreningar
som är med i Volymen på max